eltera doo,Paljetkova 10,Zagreb,tel.01-3882-305  e-mail:eltera@zg.htnet.hr
  
Za detaljne informacije kliknite dolje na naziv uređaja
analizatori plina:
 
DGA 2500
 
 
 
 
 

        ANALIZATOR ISPUŠNIH PLINOVA DGA 2500

Analizator ispušnih plinova vrhunskih perfomansi i dijagnostički centar sa kabinetom DGA2500 SUN-SNAPON.Sadrži Siemensov optićki senzor za analizu ispušnih plinova sa brzom reakcijom visoke preciznosti ,Dell kompjuter,temperaturnu sondu i adapter brojača okretaja.Ovaj analizator ispušnih plinova se standardno isporučuje sa posebnim programima za analizu ispušnih plinova benzinskih motora i motora na plin.Ova karakteristika može mnogo pomoći kod ugradnje plinskog sustava jer se parametri izgaranja benzina i plina razlikuju.

Opcionalno se može dograditi posebni analizator plina za diesel motore.

Dimenzije uređaja:147x79x69

Napajanje 220VAC

O2         0….25%

CO         0….9,99%

CO2       0….20,00%

HC         0….5000ppm

Lambda 0,5….4,00

AFR       5….50

Temp.    0….120st.C

EU protokol za oficijalni test plina

Za redovno održavanje i kontrolu  modula ovog analizatora ispušnih plinova ne treba serviser jer se za to brine program ugrađenog DELL kompjuter.Kada se začepe filteri,probuši se crijevo za uzimanje uzorka ili slično uređaj automatski upozori operatera.Na ovaj dijagnostički centar mogu se opcionalno dodati osciloskop za senzore,osciloskop za sisteme paljenja,EOBD programi,sensor pritiska,banke podataka itd.